top of page

TOPLUMA ETKİLERİ AÇISINDAN NİTEL ARAŞTIRMALAR

Price

Duration

2 SAAT

Enroll

About the Course

Nicel araştırmalara atfedilen "fayda üretme" çıktısının nitel araştırmalardaki karşılığının tarifine ve araştırma sonuçlarının yeni araştırmalara araştırma soruları olarak aktarılabilmesine katkı sağlama

Sosyal bilimlerde nitel araştırmaların geçirdiği paradigma değişimi ile nitel araştırmalardan üretime yansıyan tercihlerin temelleri hakkında bir değerlendirme yapılmasıdır.

Your Instructor

PROF. DR. MERAL SAĞIR ÖZTOPRAK

PROF. DR. MERAL SAĞIR ÖZTOPRAK
bottom of page