top of page

EĞİTİM İÇERİĞİ

AÇILIŞ

1 SAAT

TOPLUMA ETKİLERİ AÇISINDAN NİTEL ARAŞTIRMALAR

2 SAAT

NİTEL ARAŞTIRMA SÜRECİ: VERİ TOPLAMA, ÖRNEKLEM

2 SAAT

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM: SINIRLAR VE İMKÂNLAR

2 SAAT

KAMU YÖNETİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMALARIN KAVRAM ATLASI

2 SAAT

NİTEL ARAŞTIRMADA NEDENSELLİK BAĞI VE ARAŞTIRMALARDA SIKÇA YAPILAN HATALAR

2 SAAT

NİTEL ARAŞTIRMADA YAZILIM KULLANIMI: MAXQDA ÖRNEĞİ

2 SAAT

SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ

2 SAAT

KAMU YÖNETİMİ NİTEL ARAŞTIRMALARINDA FELSEFİ YAKLAŞIMLAR VE YORUMLAYICI ÇATILAR

2 SAAT

NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİNİN FARKLILIKLARINA PANORAMİK BAKIŞ

2 SAAT

KAMU YÖNETİMİ ve KAMU POLİTİKALARI ANALİZİNDE SÖYLEM ANALİZİ

2 SAAT

EĞİTİCİLER İLE UYGULAMA AMAÇLI ETÜT

2 SAAT

bottom of page