top of page
Blue White Simple Law Firm Logo (4)_edited.jpg

Proje Hedefi:

Kamu Yönetimi disiplinine özgü olarak ilk kez hazırlanan bu uygulamalı eğitim projesinin yapılmasıyla bu alanda görülen açığın kapatılması hedeflenmiştir.

 

Proje Amacı:

Başvuran kamu Yönetimi yönetim bilimleri alanında lisansüstü öğrenci veya üniversitelerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi veya kamu yönetimi bölümlerinde yönetim bilimi ana bilim dalında çalışan akademisyenler arasından, uygun kriterleri sağlayarak seçilecek 50 katılımcının, kamu yönetiminde yönetim bilimi alanında nitel araştırma bilgisinin ve inceleme-araştırma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje çıktısı:

Katılımcıların teorik ve uygulamalı eğitimlerden elde ettikleri kazanımlardan yola çıkarak, araştırma önerisi hazırlığında kullanabilecekleri beceri ve teknikleri kazanmaları sağlanmış olacaktır. Etkinliğe katılan katılımcıların verecekleri projelerin niteliğinin artırılması ve artan nitelikli projeler sayesinde de ülkemiz bilimsel araştırma kapasite ve düzeylerinin daha ileri bir düzeye çıkarılması sağlanmış olacaktır.

 

Süreç hakkında:

Kamu yönetimine özel olarak nitel araştırma yöntemine dair bu proje ile

  • günümüz ve gelecekteki araştırmacı insan kaynağının nitel araştırma yöntemlerinin inceliklerine ilgilerinin artırılması,

  • ileriye yönelik yeni ve özgün çalışma konularını daha kolay belirleyebilmelerinin sağlanması,

  • yöntemle ilgili sorularına yanıt bulma,

  • bu alanda yanlış bilinenleri doğrularıyla değiştirme,

  • analiz yeteneklerini arttırma ve

  • çalıştıkları veya çalışacakları araştırma önerilerini eğiticilerle tartışma ve değerlendirme fırsatı,

08-09-10 Haziran 2023 tarihlerindeki etkinlik  3 tam gün boyunca 10 eğitmen ile verilecek yoğunlaştırılmış dersler ve uygulama çalışması ile detaylandırılmış bir program ile sunulmaktadır.

Üç gün devam edecek etkinliğe katılım %100 olmalıdır.

Başvurular,  2 Ocak 2023 Pazartesi ile 31 Mart 2023 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır

Başvuru sonuçları 8 Mayıs 2023 Pazartesi bu sitede açıklanacaktır.

Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

 

Projenin öngördüğü eğitim çalışmasının, maliyet ve zamandan tasarruf amacıyla ve olabildiğince farklı üniversite ya da dengi kuruluşlardan katılımın sağlanabilmesi için çevrimiçi olarak yürütülmesi uygun görülmüştür. Eğitimin tamamı çevrimiçi olarak, "Microsoft Teams" uzaktan eğitim platformu üzerinde yapılacaktır.

 

Proje kapsamı:

Proje amaçları doğrultusunda akademisyenlerin katılımıyla teorik eğitim verildikten sonra uygulamalı etüt oturumları, paralel gruplar halinde yapılacaktır.

Katılımcıların, farklı oturumlarla 10 uzman eğiticinin rehberliğinde taslak araştırma önerileri üzerinde çalışmaları sağlanacaktır.

 

Projede etki üretmek amacıyla 50 katılımcıya yer verilecektir. Teorik eğitim çerçevesi için lütfen bu sitede Eğitim İçeriği sayfamızı inceleyiniz.

 

Uygulamaya dönük olarak düzenlenecek “katılımcıların araştırma önerilerini sunumları ve eğiticilerle etüt” içerikli bölümde ise eğiticiler eşleştikleri katılımcılara araştırma önerileri hakkında rehberlik yapacaktır.

5’er kişilik 10 gruba ayrılacak olan katılımcılar; kendilerine ait bir araştırma önerisini adım adım eğiticilerle birlikte, eş zamanlı paralel çevrimiçi oturumlar şeklinde değerlendirecek, eğiticilerin önerileri doğrultusunda olgunlaştırarak tamamlayacaklardır.

 

Eğitim süreci hakkındaki tüm bilgilendirmeler, güncellemeler projenin blog sayfası ve e-posta yoluyla yapılacaktır.

bottom of page