top of page

SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK LİTERATÜR ANALİZİ

Price

$250

Duration

2 SAAT

Enroll

About the Course

Nitel araştırma yöntemi olarak sistematik literatür analizi yönteminin amaçlarını ve aşamalarını açıklayarak yöntemin avantaj ve dezavantajlarını tartışmak, böylece araştırmacılara yol gösterici olma

Sistematik literatür analizi yönteminin özellikleri, nitel araştırma yöntemi olarak kullanımı, geleneksel literatür analizinden farklılaşan yönleri, aşamaları ve yöntemin avantaj ve sınırlılıkları tartışılacaktır.

Your Instructor

DOÇ. DR. NİLAY YAVUZ

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

DOÇ. DR. NİLAY YAVUZ
bottom of page