top of page

KAMU YÖNETİMİ NİTEL ARAŞTIRMALARINDA FELSEFİ YAKLAŞIMLAR VE YORUMLAYICI ÇATILAR

Price

Duration

2 SAAT

Enroll

About the Course

Nitel araştırmayı özgün kılan düşünce akımlarını kavramasını, düşünce akımları arasında karşılaştırma yapabilmesini sağlama

Nitel araştırma yöntemini belirleyen felsefi yaklaşımlar (ontoloji, epistemoloji, etik-estetik ve metodoloji) araştırmalarda yorumlama içinde gömülüdür. Yorumlayıcı çatılar olarak adlandırılan ve araştırmanın temel yapı taşı olan yorumlama yöntemleri araştırmanın sorusunun bilimsel niteliklerle çözümlenmesini belirlemektedir. Sosyal yapılandırılmacılıktan post-pozitivizme pek çok çatı bu derste ele alınacaktır.

Your Instructor

DOÇ. DR. SONAY BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU

DOÇ. DR. SONAY BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU
bottom of page