top of page

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM: SINIRLAR VE İMKÂNLAR

Price

$350

Duration

2 SAAT

Enroll

About the Course

Kamu yönetimini disiplinini yöntemsel sorgulamaya, katkılara açma ve disiplinin bilimselliğine, araştırma yöntemine özgünlük kazandırma yollarını tartışma

Kamu yönetimi araştırmalarının amacı nedir?”, “Araştırma konularımızı neye göre seçiyoruz?”, “Yönetim olgusu nasıl araştırılabilir?”, “Yönetsel olguları anlamak ve açıklamak için en elverişli ve kesine yakın bir yöntem var mıdır, varsa bu ne olabilir?” sorularının tartışılması

Your Instructor

PROF. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. To manage all your collections, click on the Content Manager button in the Add panel on the left.

PROF. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN
bottom of page