top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Aracı: Doküman İncelemesi ile Literatür tarama aynı şeyler midir?

Nitel araştırma, sayısal olmayan verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren bir araştırma yöntemidir. Veri toplama, nitel araştırma sürecinde önemli bir adımdır ve araştırmacıların kullanabileceği çeşitli veri toplama araçları vardır. Bu haftaki gönderide, bir veri toplama aracı olarak belge incelemeye odaklanacağız ve bunu literatür taramasıyla karşılaştıracağız.


Doküman incelemesi nedir?

Doküman incelemesi, raporlar, politikalar ve diğer yazılı materyaller gibi mevcut dokümanların analizini içeren nitel araştırmalarda kullanılan bir veri toplama aracıdır. Bu belgeler, günlükler ve mektuplar gibi birincil kaynaklar veya kitaplar ve dergi makaleleri gibi ikincil kaynaklar olabilir.. Doküman incelemesi, araştırmacıların nispeten kısa bir süre içinde büyük miktarda veriye erişmesine izin veren, müdahaleci olmayan bir veri toplama yöntemidir.


Doküman incelemesinin literatür taramasından farkı nedir?

Doküman incelemesi ve literatür taraması, nitel araştırmada kullanılan veri toplama araçlarıdır, ancak birkaç yönden farklılık gösterirler. Literatür taraması, belirli bir konudaki literatürün sistematik olarak gözden geçirilmesini içerir. Literatür taramasının amacı, ilgili tüm çalışmaları belirlemek ve bulgularını sentezlemektir. Literatür taraması, yayınlanmış araştırma makalelerine, kitaplara ve diğer bilimsel yayınlara dayanır.

Doküman incelemesi ise bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanmamış mevcut dokümanların analizini içerir. Bu belgeler birincil veya ikincil kaynaklar olabilir ve raporları, politikaları, devlet belgelerini ve diğer yazılı materyalleri içerebilir. Doküman incelemesinin amacı, araştırma sorusunu cevaplamak için dokümanların içeriğini belirlemek ve analiz etmektir.

Doküman incelemesi hangi şartlarda daha elverişli bir araçtır?


Doküman incelemesi, ilgilenilen verilerin zaten yazılı biçimde mevcut olduğu durumlarda uygundur. Mümkün veya etik olmadığı için araştırmacının doğrudan katılımcılardan veri toplayamadığı durumlarda özellikle yararlıdır. Doküman incelemesi, görüşmeler ve gözlem gibi diğer veri toplama yöntemlerini desteklemek için de kullanılabilir. Örneğin, belge incelemesi, mektuplar, günlükler ve gazeteler gibi birincil kaynak belgeleri analiz etmek için tarihsel araştırmalarda kullanılabilir. Hükümet raporlarını ve politikalarını incelemek için politika analizinde de kullanılabilir. Doküman incelemesi, araştırma sorularını yanıtlamak ve nitel araştırma bulgularını desteklemek için kullanılabilecek zengin bir veri kaynağı sağlayabilir.


Sonuç olarak, doküman incelemesi, raporlar, politikalar ve diğer yazılı materyaller gibi mevcut dokümanların analizini içeren nitel araştırmalarda kullanılan bir veri toplama aracıdır. Yayınlanmış literatürün sistematik bir incelemesinden ziyade mevcut belgelerin analizine odaklanması nedeniyle literatür taramadan farklıdır. Doküman incelemesi, ilgilenilen verilerin zaten yazılı olarak mevcut olduğu durumlarda uygundur ve özellikle tarihsel araştırma ve politika analizinde yararlı olabilir.

28 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page