top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Nitel araştırmada kullanılan “karşılaştırmalı tarih” desenine kısa bir bakış

Nitel araştırma, nitel verilerin analizi yoluyla karmaşık sosyal olguları anlamaya çalışan bir sorgulama yöntemidir. Nitel araştırmaya yönelik bir desen de karşılaştırmalı tarihtir. Bu hafta, karşılaştırmalı tarihin ne olduğunu, diğer nitel araştırma modellerinden nasıl farklı olduğunu ve ne zaman kullanılmasının uygun olduğunu keşfedeceğiz.


Nitel araştırmada karşılaştırmalı tarih nedir?


Karşılaştırmalı tarih, tarihsel vakaları karşılaştırarak sosyal olguları anlamaya çalışan nitel bir araştırma yöntemidir. Bu desen, tarihin sosyal teorileri test etmek için bir laboratuvar görevi görebileceği ve farklı vakaları inceleyerek kalıpları, nedenleri ve sonuçları belirleyebileceğimiz varsayımına dayanmaktadır. Karşılaştırmalı tarih, birincil kaynaklar, ikincil kaynaklar ve arşiv verileri dahil olmak üzere birden çok veri kaynağından yararlanan disiplinler arası bir yaklaşımdır.


Karşılaştırmalı tarihin diğer nitel araştırma desenlerinden farkı nedir?


Karşılaştırmalı tarih, diğer nitel araştırma desenlerinden birkaç yönden farklıdır. Temel farklılıklardan biri, çağdaş olaylardan ziyade tarihsel vakalara odaklanmasıdır. Bu, araştırmacının röportajlar veya gözlemler gibi birincil veriler yerine arşiv verilerine ve tarihsel belgeler, gazete makaleleri ve hükümet raporları gibi ikincil kaynaklara güvenmesi gerektiği anlamına gelir.


Diğer bir fark, karşılaştırmalı tarihin karşılaştırmaya odaklanmasıdır. Araştırmacı, bazı yönlerden benzer, ancak diğer yönlerden farklılık gösteren bir dizi vaka belirler ve kalıpları, nedenleri ve etkileri belirlemek için bunları ayrıntılı olarak inceler. Bu, tek bir vakayı derinlemesine anlamaya odaklanan etnografi veya temelli teori gibi diğer nitel araştırma desenlerinden farklıdır.


Karşılaştırmalı tarih ne zaman tercih edilmelidir?


Karşılaştırmalı tarih, araştırma sorusu farklı durumlarda karşılaştırılabilecek tarihsel bir olguyu içerdiğinde tercih edilmelidir. Bu desen, incelenen fenomen karmaşık olduğunda ve birden fazla nedensel faktör içerdiğinde özellikle yararlıdır. Araştırmacı, farklı vakaları karşılaştırarak ortak noktaları ve farklılıkları belirleyebilir ve fenomen hakkında daha incelikli bir anlayış geliştirebilir.


Örneğin, bir araştırmacı, sömürgeciliğin Afrika'daki farklı ülkeler üzerindeki etkisini incelemek veya farklı siyasi sistemlerin zaman içindeki evrimini karşılaştırmak için karşılaştırmalı tarih kullanabilir. Araştırmacı, tarihsel vakaları inceleyerek fenomen hakkında derin bir anlayış geliştirebilir ve çağdaş vakalarda görünmeyebilecek kalıpları, nedenleri ve etkileri belirleyebilir.
Sonuç olarak, karşılaştırmalı tarih, tarihsel vakaları karşılaştırarak sosyal olguları anlamaya çalışan nitel bir araştırma desenidir. Tarihsel vakalara odaklanması, ikincil kaynaklara dayanması ve karşılaştırmaya vurgu yapması bakımından diğer nitel araştırma modellerinden farklıdır. Karşılaştırmalı tarih, araştırma sorusu farklı durumlarda karşılaştırılabilecek tarihsel bir olguyu içerdiğinde ve olgu karmaşıksa ve birden çok nedensel faktör içeriyorsa uygundur.

36 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page