top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Nitel araştırmada "Örnek olay" (durum/vaka çalışması) deseni, farklılıkları üzerine

Güncelleme tarihi: 25 Mar 2023ProQuest tezleri ve tez veri tabanından toplanan istatistiksel verilere göre, kamu yönetiminden yönetim bilimlerine yazılan tezlerde en yaygın olarak kullanılan nitel araştırma deseni örnek olay desenidir. Analiz edilen 100 tezden 45'i bir örnek olay deseni yaklaşımı kullandı ve bu da onu en popüler nitel araştırma deseni haline getirdi. Gömülü teori ve fenomenoloji sırasıyla en sık kullanılan ikinci ve üçüncü nitel araştırma modelleridir. Etnografi ve anlatı deseni daha az sıklıkta kullanılmaktadır.


Nitel araştırma, sosyal fenomenlerin anlamını anlamaya ve yorumlamaya odaklanan bir sorgulama yöntemidir. Nitel araştırmaların en yaygın yöntemlerinden biri örnek olay desenidir. Bu gönderide, örnek olay deseninin ne olduğunu, diğer modellerden nasıl farklı olduğunu ve bu deseni ne zaman kullanmamız gerektiğini tartışacağız.


Örnek olay deseni nedir?


Örnek olay deseni, tek veya birden çok durumun derinlemesine incelenmesini içeren bir nitel araştırma yöntemidir. Buradaki “örnek” bir vaka, bir birey, bir grup, bir organizasyon, bir topluluk veya bir olay olabilir. Araştırmacı, röportajlar, gözlemler ve belgeler gibi birden çok kaynaktan veri toplar ve kalıpları ve temaları belirlemek için bunları analiz eder. Amaç, örnek vaka/birey/grup vb hakkında derin bir anlayış kazanmak ve teori geliştirmeye bilgi sağlayabilecek zengin ve ayrıntılı veriler üretmektir.


Örnek olay deseninin diğer modellerden farkı nedir?


Örnek olay deseni, diğer nitel araştırma modellerinden birkaç yönden farklıdır. Ana farklılıklardan biri, örnek olay deseninin belirli bir örneğe, vakaya veya bireye, gruba odaklanması, örneğin etnografi veya gömülü teori gibi diğer desenlerin ise daha geniş bir kavram çerçevesine veya insan kesimine, örneğe uygulanabilecek teoriler veya anlayışlar geliştirmeyi amaçlamasıdır.


Diğer bir fark, örnek olay deseninin diğer desenlere göre daha keşfedici ve daha az yapılandırılmış olmasıdır. Araştırmacı belirli bir duruma veya durumlara odaklandığından, hangi verilerin toplanacağı ve nasıl analiz edileceği konusunda daha az yol gösterici bulabilir. Bu, araştırma sürecinde daha fazla esneklik sağlar ve beklenmedik bulgulara yol açabilir.


Örnek olay desenini ne zaman kullanmamız gerekir?


Örnek olay deseni, araştırma sorusu keşfedici olduğunda veya incelenen olgu karmaşık ve diğer yöntemlerle anlaşılması zor olduğunda uygundur. Araştırmacı, belirli bir durum veya durumlar hakkında derin bir anlayış kazanmak ve teori geliştirmeye bilgi sağlayabilecek zengin ve ayrıntılı veriler oluşturmak istediğinde de yararlıdır.


Örneğin, bir araştırmacı, belirli bir kuruluşun bir krize tepkisini incelemek, belli bir örnek durum karşısında bireylerin deneyimlerini keşfetmek veya belirli bir politikanın bir topluluk üzerindeki etkisini araştırmak için örnek olay desenini kullanabilir.


Sonuç olarak, örnek olay deseni, tek veya birden çok durumun derinlemesine incelenmesini içeren yaygın bir nitel araştırma yöntemidir. Belirli bir durum veya durumlara odaklanması ve keşfedici ve daha az yapılandırılmış yaklaşımıyla diğer nitel araştırma modellerinden farklıdır. Örnek olay deseni, araştırma sorusu keşfedici olduğunda, incelenen olgu karmaşık olduğunda ve araştırmacı belirli bir durum veya durumlar hakkında derin bir anlayış kazanmak istediğinde uygundur.

Örnek olay deseninin de kendi içinde kırınımları olan alt desenleri bulunmaktadır.

Bunları da haftaya inceleyelim.

998 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page