top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Kriter (Ölçüt) örneklemesi nedir? Hangi durumlarda, hangi amaçlar için kullanılır?

Kriter örneklemesi, kamu yönetimi araştırmalarında, özellikle de belirli bir grup insanın deneyimlerini ve bakış açılarını anlamayı amaçlayan nitel çalışmalarda değerli bir örnekleme yöntemidir. Kamu yönetimi araştırmalarında ölçüt örnekleme, belirli bir politika veya programla doğrudan deneyimi olan ya da belirli bir alanda belirli bir uzmanlık düzeyine sahip katılımcıları seçmek için kullanılabilir.

Kamu yönetimi araştırmalarında ölçüt örneklemenin kullanımına bir örnek, belirli bir departman veya kurumda çalışan kamu sektörü çalışanlarının deneyimleri üzerine yapılan bir çalışmadır. Araştırmacılar, katılımcıları iş unvanlarına veya departmanlarına göre seçerek, kamu sektörü çalışanlarının söz konusu alanda karşılaştıkları zorlukları daha derinlemesine anlayabilirler. Bu, politika yapıcıların ve yöneticilerin kamu sektörü çalışanlarının özel ihtiyaçlarına yönelik daha etkili politikalar ve programlar geliştirmelerine yardımcı olabilir.


Kriter örneklemesi, belirli bir devlet programı veya hizmeti ile etkileşime girmiş vatandaşların deneyimlerine ilişkin çalışmalarda da kullanılabilir. Örneğin, belirli bir sosyal yardım programını kullanan vatandaşların deneyimleri üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar katılımcıları programa uygunluklarına veya programla ilgili deneyimlerine göre seçebilirler. Bu, araştırmacıların programın etkinliğine katkıda bulunan faktörler ve programı kullananların deneyimleri hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olabilir.


Kamu yönetimi araştırmalarında ölçüt örneklemenin avantajlarından biri, araştırmacıların belirli bir politika veya programla ilgili doğrudan deneyime sahip katılımcıları seçmelerine olanak sağlamasıdır. Toplanan verilerin araştırma sorusuyla ilgili olma olasılığı daha yüksek olduğundan, bu daha doğru ve anlamlı sonuçlara yol açabilir. Ayrıca araştırmacılar, katılımcıları belirli kriterlere göre seçerek örneklemin ilgili nüfusu temsil etmesini ve toplanan verilerin araştırma sorusuyla ilgili olmasını sağlayabilir.


Ancak, kamu yönetimi araştırmalarında ölçüt örneklemenin bazı dezavantajları da vardır. Başlıca dezavantajlardan biri, bulguların daha geniş bir popülasyona genelleştirilmesinin zor olabilmesidir. Örneklem belirli kriterlere göre seçildiğinden, daha geniş bir popülasyonu temsil etmeyebilir ve bu da bulguların genellenebilirliğini sınırlayabilir. Ayrıca, örneklem belirli kriterlere göre seçildiği için, belirli bakış açılarına veya deneyimlere karşı önyargılı olabilir ve bu da bulguların geçerliliğini sınırlayabilir.

22 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page