top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Kitap Rehberi: Araştırma Tasarımı: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları

John W. Creswell dünyada araştırma yöntemleri konusunda herhalde en tanınmış ilk beş yazardan biridir. Kendisi karma yöntemlerin kurucusu ve dünyaca ünlü akademisyenidir.

Bu hafta onun 5. Baskısını oğlu ile kaleme aldığı bir kitabı tanıtacağız.


Önce yazarları kısaca tanıtmak isteriz:

2021’de emekli olan Creswell, Muskingum Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve tarih alanında lisans derecesi aldı. Doktorası ise “yüksek öğrenim” üzerinedir.

Çalıştığı çok önemli üniversitelerde eğitim psikolojisi ve araştırma yöntemleri hakkında çalıştı. Bu konuda ilgilive bir düzine dile çevrilmiş 27 kitabı bulunmaktadır. Dünyadaki ilk "Karma Yöntemler Merkezi"nin direktörlüğünü yaptı. "Karma Yöntemler Araştırmaları Dergisi"ni kurdu. Eğitimde niceliksel ve niteliksel yöntemlerde uzmanlaşmış eğitim psikolojisi yüksek lisans programı çerçevesinde seminer ve çalışmalarına devam etmektedir. Profesör, üniversitelerde nitel ve nicel araştırma tasarımları ve yöntemleri, çok yöntemli araştırma ve akademik liderlik konularında uzmanlaşmıştır.

Oğul Dr. J. David Creswell, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Nörobilim Enstitüsü’nde Psikoloji doçentidir ve burada farkındalık meditasyon eğitimini ve stresle ilişkili hastalık sonuçları ile ilişkilendiren yollara odaklanarak stres ve başa çıkma üzerine araştırmalar yürütür. PLoS ONE dergisinde akademik editör olarak görev yapmaktadır. Dr. Creswell, “Psikolojiye Erken Kariyer Katkısı” için Amerikan Psikoloji Derneği (APA) Bilimsel Ödülü'nün sahibidir.


John W. Creswell ve J. David Creswell'in “Araştırma Tasarımı: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları” (RESEARCH DESIGN- Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches) adlı kitabı, nitel, nicel ve karma yöntemler olmak üzere üç araştırma yaklaşımına kapsamlı bir şekilde yer vermektedir.


Kitap iki bölüm halinde yapılandırılmıştır. Kısım I (kısım 1-4) bir araştırma önerisi geliştirme adımlarını sunarken Kısım II (kısım 5-10) bir araştırma önerisinin nasıl geliştirileceğini veya bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını açıklar.


Her bölümün sonunda, okuyucuların fikirleri sentezlemelerine yardımcı olmak için bir özet verilmiştir.

Ayrıca, okuyuculara araştırma çabalarında yardımcı olmak için yazma alıştırmaları ve önerilen okumalar da dahil edilmiştir.


Kitabı dilimize kazandıran akademisyenler teşekkür edip içindekileri listeleyerek başlayalım:

1. Bölüm Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi

2. Bölüm Literatür Taraması

3. Bölüm Araştırmalarda Teori Kullanımı

4. Bölüm Yazma Stratejileri ve Etik Değerlendirmeler

5. Bölüm Giriş

6. Bölüm Amaç Cümlesi

7. Bölüm Araştırma Soruları ve Hipotezleri

8. Bölüm Nicel Yöntemler

9 Bölüm Nitel Yöntemler

10. Bölüm Karma Yöntem Süreçleri


Bölüm 1, çeşitli araştırma yaklaşımlarını, yani nitel, nicel ve karma yöntemleri tanıtmaktadır. Yazar, bir araştırma yaklaşımı seçiminin araştırma probleminin doğasına, araştırmacıların deneyimine ve hedef kitleye bağlı olduğunu açıklıyor.

2. Bölüm, okuyuculara bir araştırma konusu belirleme, önceki araştırmalardaki boşlukları bulma ve bir literatür taraması yapmak için veri tabanlarını kullanma sürecinde rehberlik ederek literatür taramasına odaklanır. Ek olarak, bu bölüm bir literatür haritası oluşturmayı önermektedir.

Bölüm 3, teorik bir bakış açısı yazmak için adım adım bir prosedür sağlar ve değişkenler arasındaki ilişkiyi görsel diyagramlarla gösterir. Yazar, teorinin niceliksel, niteliksel, karma yöntemler ve dönüştürücü paradigmalardaki kullanımına açıkça değinmektedir.

Bölüm 4, "Yazma Stratejileri ve Etik Hususlar", etik konuları, bir araştırma önerisinin yapısını ve yazma stratejilerini ele alır. Yazar, okuyucuların etkili bir araştırma önerisi yazmalarına yardımcı olacak yazma ipuçları sunar. Ayrıca nitel, nicel ve karma yöntem araştırmalarındaki etik sorunlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

5. Bölüm, bir araştırma teklifinde girişin önemini vurgular ve bir araştırma problemi yazma ve önceki çalışmadaki boşlukları belirleme konusunda rehberlik sağlar.

6. Bölüm, amaç beyanını ve bunun bir yayındaki yerini vurgular. Bu bölüm nitel, nicel ve karma yöntem araştırmalarındaki amaç ifadelerinin bazı temel özelliklerini vurgular ve yöntemler arasındaki farkı açıklar. Ayrıca yazar, nicel ve karma yöntem araştırmalarında değişkenlerin açıklanması gereğini vurgulamaktadır.

7. Bölüm, nicel, nitel ve karma yöntem araştırmalarında nasıl tasarlandıklarını açıklayarak araştırma sorularını ve hipotezleri tartışır. Yazar, nicel, nitel ve karma yöntem çalışmalarında kullanılan çeşitli soru sözcükleri sunar ve nitel ve nicel araştırma sorularının yazılması için senaryolar ve örnekler sunar.

8. Bölüm, bir anket ve deneysel araştırma tasarlamak için bir soru kontrol listesi sağlayarak nicel yönteme odaklanmaktadır. Ek olarak, anket tasarımları ve deneysel tasarımlar, popülasyon ve örneklem seçimine ilişkin kısa bir açıklama ile ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Nitel araştırmanın ayrıntılı özelliklerini ve nitel araştırma tasarımı için ipuçları sağlayan 9. Bölüm, nitel yönteme özeldir. Yazar, nitel veri toplamanın çeşitli seçeneklerini, avantajlarını ve sınırlamalarını anlaşılması kolay bir tabloda sunuyor. Ayrıca nitel araştırmalarda altı aşamalı veri analiz süreci açıklanmakta ve örneklendirilmektedir.

10. Bölüm, çeşitli karma yöntem araştırma tasarımlarını rakamlarla açıklayan karma yöntem yaklaşımı hakkındadır. Ayrıca, karma yöntem tasarımının seçilmesine yönelik önemli faktörler ve pratik hususlar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Genel olarak, kitap bilgilendirici, açıklayıcı ve pratik bir rehberlik sağlar ve farklı alanlardaki araştırmacılar için oldukça kullanışlıdır.


Kaynaklar:


124 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page