top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Amaçlı Örnekleme nedir? Hangi durumlarda, hangi amaçlarda kullanılır?

Araştırma yapmak isteyen kişilerin öncelikle seçecekleri örnekleme tekniği oldukça önemlidir. Bu noktada, araştırmanın amacına göre örnekleme tekniği belirlenmelidir. Bu teknik, belirli bir amaç doğrultusunda örneklem seçilmesini sağlar. Bu amaç, araştırmacının elde etmek istediği yargılara göre farklılık gösterir.


Amaçlı örnekleme tekniği, belli başlı durumlarda kullanılır. Bunlar;


  • Nadir özelliklere sahip grupların incelenmesi: Nadir bir olgu ve bunun karşısında belirli bir sosyal grubun davranışları gibi özellikler, genel nüfusa göre çok az oranda bulunabilir. Bu tarz özellikleri incelemek isteyen araştırmacılar, amaçlı örnekleme tekniğini kullanarak bu gruplardan örneklem seçebilirler.

  • Özel durumların incelenmesi: Araştırmacılar, belirli bir olayın etkisini ölçmek istediklerinde, nadir olmasada kısıtlılık arz eden özel durumları incelemek için amaçlı örnekleme tekniğini kullanabilirler. Örneğin, bir doğal afet sonrasında insanların davranışları, bu teknik ile araştırılabilir.

  • Kısıtlı kaynaklarla yapılan araştırmalar: Araştırmacılar, kısıtlı bir zaman dilimi veya bütçeyle çalışmak zorunda kaldıklarında, amaçlı örnekleme tekniğini kullanarak daha az sayıda örneklemle çalışma yapabilirler. Bu durumda, seçilen örneklem, araştırmacının elde etmek istediği bilgileri temsil edecek şekilde belirlenir.

Amaçlı örnekleme tekniğinin birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle, örnekleme işlemi belirli bir amaç doğrultusunda yapıldığı için, elde edilen verilerin daha doğru ve güvenilir olduğu söylenebilir. Güvenirli ve geçerliliği daha rahat temin edilebilir. Ayrıca, örnekleme işlemi daha az maliyetlidir ve daha az zaman alır. Seçilen örneklem, araştırmacının elde etmek istediği bilgileri doğru şekilde temsil ettiği sürece, örneklem büyüklüğü daha az olabilir.


Ancak, amaçlı örnekleme tekniğinin de bazı müşkülleri de bulunmaktadır. Örneğin, seçilen örneklem, araştırmacının önceden belirlediği kriterlere göre seçildiği için, örnekleme işlemi önyargılı hale gelebilir. Bu durum, elde edilen verilerin genelleştirilebilirliğini, güvenilirliğini etkileyebilir. Ayrıca, seçilen örneklem, araştırmacının elde etmek istediği bilgileri doğru şekilde temsil etmediği takdirde, elde edilen sonuçlar yanıltıcı olabilir.


Amaçlı örnekleme tekniği hangi durumlarda kullanılır?


Amaçlı örnekleme tekniği, özellikle belirli bir hedefe veya araştırma sorusuna cevap aramak isteyen araştırmacılar için faydalıdır bir kamu yönetimi uzmanı, bir kamu kurumunun çalışanlarının memnuniyetini araştırmak istiyorsa, örneklemin seçildiği popülasyon, ilgili kurumun çalışanlarından oluşabilir. Bu örnekte, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, örneklem seçiminde belirli bir amaç doğrultusunda çalışanların seçimi yapılabilir.


Ayrıca, amaçlı örnekleme tekniği, belirli bir özellik veya nitelik taşıyan bireyleri seçmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir kamu yönetimi uzmanı, bir yerel yönetimin hizmet kalitesini araştırmak istiyorsa, amaçlı örnekleme yöntemini kullanabilir. Bu durumda, örneklemin seçildiği popülasyon, yerel yönetimin hizmet verdiği bölgedeki tüm halk olabilir.


Ayrıca, amaçlı örnekleme tekniği, nadir durumların araştırılması için çok faydalıdır.


Amaçlı örnekleme tekniği kullanılırken, örneklem seçimi yaparken dikkate alınması gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında, örneklemin seçildiği popülasyonun özellikleri, araştırmanın amacı, örneklemin büyüklüğü ve örnekleme stratejisi yer almaktadır.


Örneklemin seçildiği popülasyonun özellikleri, örneklemin temsil edilmesi gereken özellikleri belirleyen faktörlerdendir. Bir seçim anketi çalışmasında, örneklemin seçildiği popülasyon, bir seçim bölgesindeki seçmenler olabilir.


Kamu yönetimi alanında amaçlı örnekleme yöntemi, birçok farklı araştırma konusu için kullanılabilir. Örneğin, bir kamu yönetimi uzmanı, bir kamu kurumunun etkililiğini veya vatandaşların bir kamu hizmetinden memnuniyetini araştırmak istediğinde, amaçlı örnekleme yöntemi kullanarak örneklem seçiminde belirli bir amaç doğrultusunda hareket edebilir.


Araştırmanın amacı, örneklem seçiminde önemli bir faktördür. Bu şekilde örneklem, araştırmanın amacına uygun olarak seçilebilir. Örneğin, bir kamu yönetimi uzmanı, bir sosyal hizmet kurumunun hizmetlerinin etkililiğini araştırmak istiyorsa, örneklemin seçildiği popülasyon, ilgili hizmeti alan bireyler olabilir ve örnekleme stratejisi belirli bir amaç doğrultusunda belirlenebilir.


Örneklemin büyüklüğü, örneklem seçimi yaparken dikkate alınması gereken popülasyonun büyüklüğüne, örneklem dağılımının homojenliğine ve örneklemle ilgili istatistiksel analizlerin güvenilirliğine bağlıdır. Örneklemin büyüklüğü, örneklem seçimi yaparken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.


Örnekleme stratejisi, örneklemin seçilmesi için kullanılan yöntemi belirleyen faktördür. Örnekleme stratejisi, örneklemin seçildiği popülasyonun büyüklüğüne, örneklemin temsil etmesi gereken özelliklere ve örneklemle ilgili istatistiksel analizlerin güvenilirliğine bağlı olarak değişebilir. Örnekleme stratejisi, örneklem seçimi yaparken dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktördür.


Gelecek sefere yeni bir konuda buluşmak dileği ile...

467 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page