top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Veri toplama neden yapılır, araçları nelerdir?

Güncelleme tarihi: 5 Nis 2023

Veri toplama araçları araştırma sorularının gerçek hayattaki izlerini sürebilmemiz için bizi ilgilenilen değişkenler hakkında bilgi toplama ve ölçme sürecidir. Uzunluğu tartıyla tespit edemememiz gibi, örneğin devlet vatandaş ilişkilerinde güven unsurunu araştıran bir çalışmada salt neden sonuç ilişkisine odaklı bir deney iyi bir veri toplama aracı olmayacaktır.


Yönteminiz ne olursa olsun veriyi doğru toplamak, doğru veriyi toplamak için kritik önemdedir.


Veri toplama araçlarının seçimi araştırma sorusuna ve gereken veri türüne bağlıdır. Araçların doğru seçilmemesi soruların yanıtlanamamasına veya farklı bulgulara ulaşmaya sebep olur.


Sebepleri, ilişkileri, sonuçları açıklanabilme potansiyeli taşırken;

· Araştırma sorularının yanıtlanamaması,

· Gerçek olmayan bulgu ve sonuçlara ulaşmak,

· Başka araştırma sonuçlarının desteklenmesine engel olmak,

· Kaynak israfı,

· Katılımcı veya deneklerin zarar görmesi,

· Etik ile ilgili sorunların doğması

gibi pek çok olumsuz sonuç verinin yanlış toplanmasından kaynaklanmaktadır.


Veriyi hangi araçla toplarsanız toplayın deneyimlerle oluşmuş kurallara uyun, kaliteli veri için gerekirse daha çok zaman, emek, para gibi kaynaklarınızı harcayın. Veri kalitenizden ödün vermeyin ve ilkeli duruşunuzu koruyun.


Sonuçlar ile iddianızda yanıldığınız ortaya çıksa dahi, doğru aracı seçme, çivilerin bir mezura ile duvara çakılmayacağını bilme ayırdındaki bir araştırmacının saygınlığı bilimsel başarıdan üstündür.

Her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olan birkaç veri toplama aracı vardır:


Anketler: Veri toplamak için yaygın olarak kullanılan bir araçtır ve çevrimiçi, posta, e-posta, telefon veya yüz yüze gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Anketler genellikle katılımcılar tarafından yanıtlanan bir dizi kapalı uçlu (cevap seçenekleri önceden belirlenmiş) sorudan oluşur.


Gözlemler: Davranış veya olayları meydana geldikçe gözlemlemeyi ve kaydetmeyi içerir. Bu yöntem genellikle araştırmacının doğal bağlamında davranış hakkında bilgi toplamak istediği doğal ortamlarda kullanılır.


Görüşmeler: Bireyler veya gruplarla sözlü iletişim yoluyla soru sormayı ve veri toplamayı içerir. Yapılandırılmış (önceden belirlenmiş sorularla) veya yapılandırılmamış (açık uçlu sorularla) olabilirler.
Odak grupları: Bir moderatörün belirli bir konu hakkında küçük bir grup insanla tartışmaya öncülük ettiği bir tür grup görüşmesidir. Tek başına bir araç olarak kullanılsa da özellikle görüşme aracından sonra derinlemesine bilgileri elde etmek için kullanılması tavsiye edilir.


Deneyler: Bağımlı bir değişken üzerindeki etkiyi gözlemlemek için bir veya daha fazla değişkenin yönlendirilmesini içerir. Deneyler, araştırmacıların daha çok neden-sonuç ilişkilerini odağına alan araştırmalarda yaygındır.


Doküman incelemesi: Bilgi toplamak için kitaplar, raporlar veya e-postalar gibi yazılı veya kayıtlı materyallerin sistematik olarak incelenmesini içerir. Daha önce başkaları tarafından toplanmış ve kaydedilmiş araştırmaya özgü açıklamalar içeren veriyi ifade eder. Bu tür veriler, devlet kurumları, akademik dergiler veya diğer araştırma çalışmaları gibi kaynaklardan gelebilir. (Bu araç ile literatür tarama aşaması ayrı görülmelidir. Geçen haftaki yazımızdan bu uyarıyı hatırlayanlarınız olacaktır.)


Sizin de aklınıza “En Çok Kullanılan Veri Toplama Araçlarını Nelerdir”, diye bir soru geldi mi?


Creswell tarafından yapılan bir araştırmaya göre, nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama aracı görüşmelerdir, bunu gözlemler, odak grupları ve doküman analizi takip eder. Mülakatlar, katılımcıların deneyimleri ve bakış açıları hakkında detaylı ve kişiselleştirilmiş bir anlayışa izin verdiği için araştırmacılar tarafından tercih edilir. Gözlemler, katılımcıların sosyal bağlamı ve davranışları hakkında derin bir anlayış sağladıkları için de popülerdir.


Haftaya veri analizinden bahseden yazımızda buluşmak üzere….

24 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page