top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Veri analiz araçları üstüne notlar

Güncelleme tarihi: 31 May 2023

Veri analizi araçları, verilerden anlamlı iç görüler elde etmek amacıyla verileri analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan teknikler ve yöntemlerdir. Bu araçlar iş dünyası, fen bilimleri ve sosyal bilimler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bazı yaygın veri analizi araçları içerik analizi, betimsel analiz ve söylem analizini içerir.


İçerik analizi, yazılı, sözlü veya görsel metinler gibi kayıtlı iletişimdeki kalıpları belirlemek için kullanılan bir araştırma yöntemidir [1]. Bu analiz, bir dizi metinden sistematik olarak veri toplamayı ve temaları, kalıpları ve eğilimleri belirlemek için analiz etmeyi içerir. İçerik analizi genellikle iletişimin anlamı ve bağlamı hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için nitel araştırmalarda kullanılır.


Araştırma yöntemleri hakkındaki bazı kaynaklar içerik analizin tüm veri analizini tarif etmek üzere çatı bir kavram olarak kullanmaktadırlar.

Betimsel analiz, geçmiş verileri tanımlamak ve özetlemek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir [2]. Bu analiz, verilerin frekans, merkezi eğilim, dağılım ve konum ölçüleri de dahil olmak üzere çeşitli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmesini içerir. Betimsel analiz genellikle keşifsel araştırmalarda verilere ilişkin bir ön anlayış kazanmak ve örüntü ve eğilimleri belirlemek için kullanılır.


Söylem analizi, sosyal bağlamlarda dil kullanımını analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir [3]. Bu, anlam ve yorumlama kalıplarını belirlemek için konuşmalar, görüşmeler veya yazılı metinler gibi farklı bağlamlarda dil kullanımını analiz etmeyi içerir. Söylem analizi, dil kullanımının gerçekleştiği sosyal ve kültürel bağlamları daha derinlemesine anlamak için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılır.


Kaynaklar:

1. Scribbr. (2021). Content Analysis.

3. Paltridge, B. (2012). Discourse Analysis: An Introduction. Bloomsbury Publishing.

21 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page