top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Kitap rehberi: Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?”

Bu haftaki kitap Marcus B. Weaver-HIghtower (2021). “Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?”. (Çev. Ed.) Selahattin Turan, Asos Yayıncılık künyelidir.


ABD'de 2019 'da ülkemizde ise 2021'de basılan kitap hakında bilgi sunmadan önce kısaca yazardan bahsedelim:


Marcus B. Weaver-Hightower, ABD'deki Kuzey Dakota Üniversitesi'nde Eğitim Temelleri ve Araştırma Profesörüdür. Toplumsal cinsiyet, eğitim, gıda politikası ve nitel yöntemler üzerine ödüllü nitel araştırmalar yazmıştır ve onlarca öğrenciye rehberlik etmiştir. Başlıca araştırma alanları: Cinsiyet ve Eğitim, Nitel araştırma, Eğitim politikası, Gıda Çalışmaları, Araştırma ve Eğitimde Çizgi Romanlar ve Grafik Romanlar'dır.


Nitel araştırma nasıl yazıya dökülebilir?


Nitel araştırma, sosyal bilimlerden sağlığa ve iş dünyasına kadar hemen hemen her disiplinde çok rağbet görmektedir. Nitel ders kitapları, görüşmelerin nasıl yürütüleceğini veya alan notlarının nasıl analiz edileceğini açıklarken, yazma becerisi gibi nitel araştırmanın en güçlü yönlerinden biri olan konuda yeterli ayrıntıya yer vermemektedir.


"Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?" kitabı bu konuda devreye giriyor. Kitap, okuyuculara anlaşılır bir dille yardımcı örnekler ve listeler kullanarak, nitel araştırmada sıkça karşılaşılan yazma görevlerini açıklamaktadır. Her bölümde, araştırmacıların adım adım uygulayabileceği yöntemler önerilmektedir. Bölüm sonlarındaki özetler, şablonlar ve tartışma etkinlikleri, araştırmacıların işlerini daha kolay hale getirmektedir.


Kitap, öğrencilerden profesyonellere kadar her beceri seviyesindeki araştırmacılar için uygun bir rehberdir. Tez yazmak, kitap yazmak veya bir ders ödevi hazırlamak olsun, "Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?" kitabı, nitel araştırma yazımınızı daha net ve etkili hale getirmenize yardımcı olacaktır. Her bölümde profesyonellerden ve öğrencilerden gerçek dünya örnekleri, uygulamalı etkinlikler ve araştırmacılara nasıl başlayacaklarına dair şablon cümleler bulunmaktadır.


Yazma sürecine odaklı bu kitabın çevirisinin eğitim bilimcilerce yapılması ve çeviri editörünün Prof. Dr. Selahattin Turan olması da dilimizde rahat bir anlayışı tesis etmekteki özenin bir göstergesi olsa gerek...

Prof. Dr. Turan hocamızın da kitabın "... Türkçe Çevirisine Ön Söz" sayfalarındaki cümleleri "Kamu Yönetiminde Nitel Araştırma" projemizin fikrimizin doğru tespit edildiğine bir göstergedir:

Türkiye’de son çeyrek yüzyılda, yapılan nitel araştırmaların sayı ve oranında önemli bir artış gözlenmektedir. Akademisyen ve araştırmacıların metot ve metodoloji konusunda göreceli olarak iyi olduğu ve araştırma verilerini başarı ile topladıkları söylenebilir. Bununla birlikte öteden beri Türkiye’de yapılan nicel ve nitel araştırmaların ontolojik, epistemolojik ve metodolojik açılardan bazı sorunlarının olduğu gerçeği göz ardı edilemez.


Şimdi artık kitabın içindekilere de göz atalım mı?


Yazar giriş kısmında örnek olmak adına da “Çalışma Ne Hakkında Değil” ile başlıyor yani “Sınırlandırma” ile...


Devamındaki kitap planı ise şöyle:


Kısım I: Nitel Araştırmacılar İçin Genel Yazma Süreçleri

1. Araştırma süresince Yazmak

2. Bir yapı içinde yazmak

3. Dil Bilgisi Kurallarıyla Yazmak

4. Gözden Geçirmek Yazıya Ruhu Katar


Kısım II: Çalışmanızı Yazmak

5. “Orada Olduğunu” Göstermek İçin Yazmak

6. Nitel Veriler Nasıl Yazılır?

7. Geçerli Niteliksel Bulguları, İddiaları ve Sonuçları Yazma

8. Teorik Çerçeve ve Literatür Yazımı

9. Nitel Yöntemde Yazmak

10. Görseller oluşturma ve onlardan bahsetme

11. Nitel Araştırmanın Farklı Türlerini Yazmak

12. Farklı Türde Belgeler Yazmak


Kitabın sonunda yer alan “İyi Nitelikli Yazma için 10 Düstur” da perdeyi kapatmak için akılda kalıcı bir yol doğrusu…


Bu hafta da size başka bir rehber kazandırabildiğimizi umuyoruz.


KAYNAKLAR:

Routledge, How to Write Qualitative Research by Marcus B. Weaver-Hightower

Virginia Tech Üniversitesi'nde Marcus B. Weaver-Hightower'ın kişisel sayfası

25 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page