top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Eğitim Atölyemiz öncesi blogumuza bir bakış

Eğitim Atölyesi öncesinde site blogumuzu bir değerlendirelim isteriz. Bugüne kadar yazdığımız yazıları geriye dönüp inceleyelim ve paylaştığımız bilgilerle ilgili bir hatırlatma yapalım.


Blogumuzda bilimsel araştırma eğitimi üzerine birçok yazı paylaştık. Bu yazılarımızın başlıkları ve içerikleri şöyleydi:


"Yüksek Lisans Eğitimi Üzerine": Bu yazıda yüksek lisans eğitiminin önemi ve kazanımları üzerinde durduk.

"Bilimsel Araştırma Nedir?": Bilimsel araştırmanın tanımını ve temel prensiplerini açıkladık.

"Metod, Metod Dedikleri....": Araştırma yöntemlerini ve metodolojinin önemini ele aldık.

"Bilimin Bilgisi: Bilimsel Bilgi": Bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini ve güvenilirliğini tartıştık.

"Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemini Anlamak Üzerine...": Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini karşılaştırdık ve farklarını vurguladık.

"Bilimsel Araştırma Sürecinin Aşamaları Nelerdir?": Bilimsel araştırmanın adımlarını ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

"Veri Toplama Neden Yapılır, Araçları Nelerdir?": Veri toplamanın önemini vurguladık ve farklı veri toplama araçlarını tanıttık.

"Veri Analizinin Araştırmanın Sonuç Elde Etmesindeki Rolü": Veri analizinin araştırmanın önemli bir aşaması olduğunu ve sonuçların nasıl elde edildiğini açıkladık.

"Araştırma Tasarımı: Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları": Araştırma tasarımının farklı yöntemlerini ve yaklaşımlarını inceledik.

"Nitel Araştırmada 'Örnek Olay' (Durum/Vaka Çalışması) Deseni, Farklılıkları Üzerine": Nitel araştırmalarda kullanılan "örnek olay" desenini ve farklılıklarını ele aldık.

"Örnek Olay Deseninin Çeşitleri Nelerdir?": Örnek olay deseninin çeşitlerini ve uygulama alanlarını açıkladık.

"Nitel Araştırmada Kullanılan 'Karşılaştırmalı Tarih' Desenine Kısa Bir Bakış": Nitel araştırmalarda kullanılan "karşılaştırmalı tarih" desenini tanıttık.

"Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Aracı: Doküman İncelemesi ile Literatür Tarama Aynı Şeyler Midir?": Nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarından biri olan doküman incelemesi ve literatür taramasının benzerliklerini ve farklılıklarını ele aldık.

"Örneklem ve Çeşitleri: Nitel Araştırmalarda Kilit Kavramlar": Nitel araştırmalarda kullanılan örneklem kavramını açıkladık ve farklı örneklem türlerini tanımladık.

"Amaçlı Örnekleme Nedir? Hangi Durumlarda, Hangi Amaçlarda Kullanılır?": Amaçlı örnekleme yöntemini ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde inceledik.

"Maksimum Çeşitlilik Örnekleme Tekniği": Maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğini açıkladık ve nasıl uygulandığını anlattık.

"Ölçüt Örnekleme Nedir? Hangi Durumlarda, Hangi Amaçlarda Kullanılır?": Ölçüt örnekleme yöntemini ve kullanım alanlarını ele aldık.

"Veri Analiz Araçları Nelerdir?": Nitel araştırmalarda kullanılan veri analiz araçlarını ve yöntemlerini tanımladık.

"Akademik Çalışmanızda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?": Akademik çalışmalar sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususları paylaştık.Ayrıca, nitel araştırma konusunda ele alınmış on bir ayrı kitap da bulunmaktadır.

Bazen kısaca bazen detaylıca tanıttığımız kitaplarımız şunlardı:


Hugh G. Gauch Jr. (2016) "Bilimsel Yöntem: İlkeler ve Uygulamalar"

Sharan B. Merrıam (2017) "Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber"

Marcus B. Weaver-Hightower (2021) "Nitel Araştırma Nasıl Yazılır?"

Ünsal Sığrı (2021) "Nitel Araştırma Yöntemleri"

John W. Creswell, J. David Creswell (2021) "Araştırma Tasarımı - Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları"

Lisa M. Given (2021) "100 Soruda Nitel Araştırma"

Patton, M. Q. (2018) "Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri"

Corrine, G. (2020) "Nitel Araştırmaya Giriş"

Umberto Eco (2018) "Tez Nasıl Yazılır?"

Howard S. Becker (2013) "Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?"

Howard S. Becker (2013) "Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi (Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı)"


Bu kitaplar hem nitel araştırma yöntemlerine genel bir giriş sunmakta, hem de araştırma sürecinin farklı aşamalarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Nitel araştırma yapmak isteyenler için bu kitaplar değerli bir kaynak olabilir.


Bu süreçte blogumuzda paylaştığımız yazılarla amacımız, okuyucularımıza nitel araştırma yöntemleri, araştırma süreci ve veri analizi gibi konularda kapsamlı bir kaynak sunmaktır.

Eğitim atölyemizde nitel araştırma yöntemlerini uygulama ve pratik becerilerinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız.

Umuyoruz ki bu yazılarımız ve kitaplarımız sizlere fikir vermiş ve nitel araştırmaya ilgi duyan herkese faydalı olmuştur.


Eğitim atölyemizde görüşmek üzere!

31 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

BAŞLIYORUZ

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page