top of page

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR?

Güncelleme tarihi: 22 Şub 2023

Kaynak: Gürbüz, S. ve Şahin F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (ss. 21-29), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Usta, A. (2012). Bilimsel Araştırmalarda Yapısal Etmenler ve Evreler, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 97-112.

Hazırlayan: Nida ÇOLAK


Neden araştırma yöntemleri? Araştırma yöntemleri ışığında bilimsel araştırma ve bilimsel araştırmanın özellikleri nelerdir? Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza insanoğlunun neden araştırma yöntemlerine ihtiyaç duyduğu, bilimsel araştırmanın ne olduğu ve bilimsel araştırmanın özellikleri hakkında bilgiler sunduk. Şimdi detaylara birlikte bakmanın zamanı!


Kaynak: https://www.corumhakimiyet.net/guncel/turkiyede-dogru-bilgiyi-aramak-uzerine-bilimsel-arastirma-h20943.html


Küreselleşmeyle birlikte teknolojik gelişimler ve değişimler büyük bir hızla devam etmektedir. Bu gelişimlerin yaşamımıza getirdiği kolaylıklar olmasına rağmen, sosyal konularla ilgili ortaya çıkan sorunlar geçmişe kıyasla artış göstermektedir.


İçinde yaşadığımız dünyada birçok problemin temeline bakıldığında sosyal sorunlar kendini belli etmektedir. Sosyal, toplumsal, beşerî vb. konularda yaşanan problemlerin neden ortaya çıktığı ve sonuçlarının anlaşılabilmesi ise insan ve ona bağlı bir şekilde yapılacak bilimsel araştırmalarla ortaya konacaktır.


Buradan hareketle insanoğlunun neden araştırma yöntemlerine ihtiyaç duyduğu hakkındaki sorumuza cevabı ise şu şekilde verebiliriz:

 • bilimsel yöntem geliştirmek

 • geçerli ve güvenilir olan bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayırt edebilmek

 • bilimsel yayınların niteliğini anlamak

 • merakımızı çeken ve hâlâ yanıt bulunmamış sorulara cevaplar üretmek

 • bağımsız araştırma ya da araştırmalar yapmak ve bunları yayımlayabilme yetisi kazanmak


Bilimsel Araştırma Nedir?

Bilimsel araştırma, var olan problemlerin çözüme kavuşturulması amacıyla bilimsel nitelikli yöntemin uygulanmasıdır. Bilimsel olmayan bir araştırma ise ampirik (deneysel) araştırmaya dayanmayan, herhangi bir doğrulama süreci bulunmayan, soru sormadan bilgiye sahip olma biçimi şeklinde ifade edilebilir. Buradan hareketle bilimsel araştırma daha geniş bir şekilde şu şekilde de tanımlanabilir:


Kaynak: https://mehmeteminsoylu.com/makale-incelemesi-nasil-yapilir/

 • Problemlere çözüm bulunması amacıyla planlı ve sistemli bir şekilde verilerin toplanması,

 • Verilerin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin sınanması

 • Çözümlenmesi

 • Yorumlanarak değerlendirilmesi

 • Rapor edilmesidir.Bilimsel Araştırmanın Özellikleri Nelerdir?


Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen veriler sayesinde toplumsal gelişim hızlı bir şekilde artmakta, birçok farklı hastalığa çareler bulunmakta, sosyal yaşamın anlaşılması kolaylaşmakta, insan ve davranışına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlara çözümler üretilmektedir.


Peki, bilimsel bir araştırmanın sahip olduğu özellikler nelerdir?


 • Bilimsel bir araştırma bir problemi çözmeyi amaçlamaktadır.

 • Bu çözümler güvenilir olma kaygısındadır.

 • Ölçülebilir, sınanabilir verilere dayalı olmalıdır.

 • Araştırma süresince yapılan gözlem ve tanımlar doğrulanabilir olmalıdır.

 • Objektifliği sağlamalıdır.

 • Araştırma kayıt altına alınmalıdır.

 • Araştırma raporlaştırılmalıdır.17 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page