top of page

BİLİMİN BİLGİSİ: BİLİMSEL BİLGİ

Güncelleme tarihi: 28 Oca 2023

Hazırlayan: Nida ÇOLAK


Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran farklar nelerdir? Her bilgi bilimsel bilgi midir? İşte bu ve bunun gibi sorulara cevap arıyorsanız bu haftaki yazımız tam da size göre... Hazırsanız şimdi başlıyoruz!İnsan çok yönlü bir varlık olduğundan dolayı birbirinden farklı somut ve soyut varlıklarla iletişim halindedir. Bundan dolayı biz insanlar için tek bir bilgi türünden bahsetmek mümkün değildir.


Bilgi, taşıdığı özelliklere ve elde ediliş yöntemlerine göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bunlar teknolojik, felsefi, dini, teknik, sanatsal vb.dir. Şimdi kısaca bizim için asıl önemli olan bilimsel bilginin ne olduğuna ve diğer bilgi türlerinden farkına değinelim.Bilimsel Bilgi Nedir?

Bilimsel bilgi, belirli yöntemlere ve araştırmalara dayalı bir şekilde üretilen ve sistemli bir şekilde ilerleyen bilgi türüdür. Belli bir yöntem üzerinden sağlandığı için bilginin elde ediliş şekli dünyanın her yerinde geçerlidir ve bundan dolayı evrenseldir.


Bilimsel bilgiyi elde etmek için bilimsel yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Buradan hareketle bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için şu özellikleri taşıması gereklidir:  • Bilimsel yöntemle elde edilmelidir.

  • Sınanabilir olmalıdır.

  • Yenilenebilir olmalıdır.
Bilimsel bilgi deney ve/veya gözlemlere bağlı bir şekilde elde edilmiş olsa dahi değişkenlik gösterir. Bundan dolayı bilimsel bilgi, "mutlak doğru" bir bilgi değildir, o yöntem ve teknikler altında doğruluğuna güvenilen, geçerliliği sağlanmış bilgidir. Zaman içerisinde ortaya çıkan yeni kanıtlar aracılığıyla bilimsel bilgide değişimler gerçekleşebilir. Bunun içindir ki bilimsel bilgi dogmatik değildir.


Bilimsel bilgi önermelerle oluşmaktadır. Bu bilgi türünün oluşabilmesi adına ortaya atılan tez, deney ve/veya gözlemler sayesinde bilimsel bilgi niteliğini kazanır. Böylece diğer bilgi türlerinden ayrılıp kendi farkını ortaya koymaktadır.


Son olarak...

Bu yazımızda bilimsel bilginin ne olduğunu ve diğer bilgi türlerinden farklarını ortaya koymaya çalıştık. Sonuç olarak bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için deney ve/veya gözleme dayalı bir şekilde üretilmesi, tutarlı, geçerli ve denetlenebilir olması gerektiğinin altını çizdik. Bu vasıflar sayesinde bilimsel bilginin diğer bilgi türlerinden ayrıldığını ve böylece her bilginin de bilimsel bilgi olamayacağını fark ettik .
24 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page