top of page
  • Yazarın fotoğrafıNur ŞAT

Akademik çalışmanızın yazımında...

Kamu yönetimi alanında tez, akademik çalışma veya rapor yazarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:


Yapılandırma: Kamu yönetimi teziniz, akademik çalışmanız veya raporunuz mantıklı bir yapıya sahip olmalıdır. Genellikle, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümler içermesi beklenir. Bu yapı, okuyucuların içeriği daha iyi anlamalarını sağlar.

Başlık: Teziniz, akademik çalışmanız veya raporunuzun açıklayıcı ve ilgi çekici bir başlığa sahip olması önemlidir. Başlık, araştırma konusunu ve amacını doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Örneğin, "Kamu Politikalarında Etkin Yönetişim Stratejileri: Bir Durum Çalışması" gibi bir başlık seçebilirsiniz.

Giriş: Giriş bölümü, okuyuculara araştırma konusunu, amacınızı, kamu yönetimi alanındaki önemini ve çalışmanızın kapsamını tanıtmalıdır. Ayrıca, varsayımlarınızı veya hipotezlerinizi belirtebilir ve çalışmanın yapılandırmasını özetleyebilirsiniz.

Literatür Taraması: Teziniz, akademik çalışmanız veya raporunuz, kamu yönetimi alanında yapılan önceki çalışmaların bir incelemesini içermelidir. Bu bölümde, kamu yönetimi politikaları, yönetişim modelleri veya kamu hizmetleri üzerine yapılan önceki araştırmaları ele alabilir ve bunların sonuçlarını tartışabilirsiniz. Literatür taraması, araştırmanızın mevcut bilgiye nasıl katkı sağladığını vurgulamalıdır.

Yöntem: Yöntem bölümü, kamu yönetimi araştırmanızın nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl toplandığını ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır. Bu bölümde kullanılan yöntemleri, araştırma tasarımını, veri toplama araçlarını (örneğin, anket, mülakat veya belge analizi) ve istatistiksel analizleri tanımlamalısınız.

Bulgular: Bulgular bölümü, kamu yönetimi araştırmanızın sonuçlarını ve elde ettiğiniz verileri sunmalıdır. Örneğin, kamu politikalarının etkinliği, yönetişim süreçlerinin analizi veya kamu hizmetlerinin performansı gibi bulguları açıklayabilirsiniz. Grafikler, tablolar veya diğer görsel araçlar kullanarak verilerinizi görselleştirebilirsiniz.

Tartışma: Tartışma bölümü, kamu yönetimi aracılığıyla elde edilen bulguları analiz ederek araştırmanızın sonuçlarına ve anlamına odaklanmalıdır. Bulgularınızı literatürle karşılaştırarak önemli noktaları vurgulayabilir, varsa çelişkileri veya tutarsızlıkları açıklayabilirsiniz. Ayrıca, araştırmanızın sınırlamalarını ve gelecekteki araştırmalar için önerilerinizi tartışabilirsiniz. Örneğin, kamu politikalarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunabilir veya yönetişim süreçlerinin daha etkili bir şekilde uygulanması için stratejiler sunabilirsiniz.
Kaynaklar: Kullandığınız tüm kaynakları uygun bir şekilde alıntı yaparak ve referans vererek belirtmelisiniz. Kamu yönetimi alanında yayınlanmış makaleler, kitaplar veya kamu politikalarıyla ilgili raporlar gibi güvenilir kaynakları kullanmalısınız. Referanslarınızı APA, MLA veya diğer uygun bir kaynakça stiliyle düzenlemelisiniz.

Dil ve İfade: Teziniz, akademik çalışmanız veya raporunuzda anlaşılır bir dil kullanmalısınız. Karmaşık terimleri veya kavramları açıklamalı ve okuyucunun araştırmanızı anlamasını kolaylaştırmalısınız. Ayrıca, net ifadeler kullanarak düşüncelerinizi ve argümanlarınızı açıkça iletmelisiniz. Özellikle, kamu yönetimi konularının karmaşıklığı göz önüne alındığında, açık ve anlaşılır bir dil kullanmak önemlidir.

Yazım ve İmla Kuralları: Yazım ve imla kurallarına dikkat etmek, çalışmanızın profesyonel ve düzenli bir görünüm kazanmasını sağlar. Cümle yapıları, noktalama işaretleri, paragraf düzenlemeleri ve imla hatalarını kontrol etmeli ve düzeltmelisiniz. Aynı zamanda, yazım ve imla kurallarına uyarak akademik bir üslup kullanmanız da önemlidir.

Grafikler ve Tablolar: Kamu yönetimi üzerine yazdığınız metinde, verilerinizi grafikler ve tablolar aracılığıyla görselleştirebilirsiniz. Ancak, bu grafik ve tabloları okunaklı, doğru ve açıklayıcı bir şekilde oluşturmalı ve başlık, etiketleme ve kaynakları eklemelisiniz. Bu, verilerin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve okuyucuların görsel bilgileri doğru bir şekilde yorumlamasına yardımcı olur.

Kısaltmalar ve Terimler: Kamu yönetimi alanında yaygın olarak kullanılan kısaltmaları ve özel terimleri doğru bir şekilde kullanmalısınız. Kısaltmalar ilk kez geçtiğinde açıklamanızı yapın. Sonraki satırlarda bunları tutarlı bir şekilde kullanmalısınız. Özel terimleri ise okuyucularınızın anlayabileceği şekilde tanımlamalı ve gerekirse açıklamalıdır.

Özgünlük ve Atıf: Akademik çalışmanızda başkalarının çalışmalarından alıntı yaparken, intihal yapmamak için doğru atıf yapmalısınız. Kullandığınız kaynakları alıntılarla desteklemeli ve kaynakça bölümünde doğru bir şekilde referans vermeliyiz. Bu, çalışmanızın akademik bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumak için önemlidir.

Yenileme ve Düzeltmeler: Kamu yönetimi tezinizin, akademik çalışmanız veya raporunuzun ilk taslağını yazdıktan sonra, dikkatlice gözden geçirmeli ve düzeltmeler yapmalısınız. Dil, mantık ve yapısal hataları düzeltmek için revizyon sürecine zaman ayırmalısınız. Ayrıca, içeriğin akışını kontrol etmeli, argümanlarınızın tutarlılığını ve analizlerinizin doğruluğunu sağlamak için gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.


Son bir not: Metin içi kaynaklarının KAYNAKÇA bölümünde geçtiğinden ve KAYNAKÇA bölümündeki eserlerin de metin içinde olduğundan


emin olun.


Bu hususlara dikkat ederek, akademik bir şekilde araştırmanızı sunabilir ve katkı sağlayabilirsiniz.

17 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page